Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
25 Latest Articles

KMI bestempelt droogte als uitzonderlijk

Het KMI bestempelt de droogte in de lente en zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk, waarmee één van de voorwaarden voor de erkenning als landbouwramp is vervuld. Een gelijkaardige droogte komt maar eens in de 20 jaar voor. Volgens het KMI-rapport werd die terugkeerperiode van 20 jaar in alle Vlaamse gemeenten bereikt of overtroffen. Wanneer ook aan de financiële voorwaarden voldaan is, kan het landbouwrampenfonds tussenkomen in de schade op landbouwpercelen.

De uitzonderlijke situatie heeft zich tussen 2 juni en 6 augustus voorgedaan in alle 308 Vlaamse gemeenten, zo blijkt uit een analyse van het KMI die Belga kon inkijken. Zo viel er in juni maar 22 procent van de normale hoeveelheid neerslag en in juli zelfs maar 13 procent. De kaarten met de neerslaghoeveelheden tonen volgens het KMI aan dat er in juni en juli "een groot, gegeneraliseerd neerslagtekort" was. De 'terugkeerperiode', zeg maar de frequentie, van zo'n droogte is eens om de 20 jaar.

Nu het KMI de droogte uitzonderlijk noemt, is één van de voorwaarden voor de erkenning van de droogte als landbouwramp vervuld. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege kan de procedure nu opstarten. Naast de beoordeling van het KMI moet er ook een financiële voorwaarde vervuld worden. Er moet voor minstens 1,24 miljoen euro totale schade zijn en gemiddeld voor 5.580 euro per dossier. Die beoordeling kan pas gemaakt worden nadat de gemeentelijke schadevaststellingscommissies klaar zijn met de inventarisatie van de schade op hun grondgebied. Dat zal volgens het kabinet-Schauvliege wellicht binnen een aantal weken zijn.

In een reactie stelt Boerenbond alvast dat ook aan de financiële voorwaarde zal voldaan worden, "gezien de schade op het terrein". De beroepsorganisatie "doet dan ook een oproep aan alle Vlaamse gemeenten om op basis van de (voorlopige) vaststellingen door de schattingscommissies zo snel mogelijk een raming van de totale schade en van het aantal schadegevallen op het grondgebied van de gemeente door te geven aan het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Zo kan de Vlaamse landbouwadministratie een raming opmaken van het totaalbedrag van de schade en de gemiddelde schade per dossier".

Als aan alle criteria voldaan is, kan minister Schauvliege het dossier voor erkenning voorleggen aan de Vlaamse regering. Boerenbond gaat ervan uit dat "de erkenning spoedig kan gebeuren" en "rekent er op dat de Vlaamse regering daarvoor de noodzakelijke financiële middelen uittrekt".

Bron: Vilt

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo