Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
25 Latest Articles

Droogte 2018: dien je tegemoetkomingsaanvraag in

De zomer van 2018 beschrijven in één woord is simpel: droog. Uitzonderlijk droog zelfs, volgens het KMI. Maar ook schadelijk droog voor de landbouw, volgens de schattingscommissies. Een landbouwramp, besloot minister van Landbouw Joke Schauvliege. Nu de erkenning van de uitzonderlijke droogte van deze zomer is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, kunnen getroffen landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag indienen voor de geleden schade. Een eerste stapje naar herstel.

Het Departement Landbouw en Visserij meldt dat getroffen landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen voor de geleden schade door de droogte, die is vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. “De aanvraag moet zo zorgvuldig en volledig mogelijk ingevuld worden”, laat het departement weten. “Indien van toepassing, vragen we om een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie bij te voegen.”

De processen-verbaal die opgemaakt zijn door de schattingscommissies, zullen rechtstreeks opgevraagd worden bij de gemeenten. “Processen-verbaal of deskundige verslagen die werden opgesteld na 30 september 2018, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.”

U kunt de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier dat u vindt op de website van het Departement Landbouw en Visserij. De tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) moet ingediend worden bij uw provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar uw bedrijfszetel is gevestigd.

Bron: Vilt

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo