Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
Producten

GINKO: betrouwbare seksuele verwarring van de fruitmot

GINKO is een feromoon dispenser bestemd voor de bestrijding van fruitmot (Cydia pomonella) bij appel en peer.  De dispenser bevat codlemone dat na vrijzetting seksuele verwarring veroorzaakt bij de fruitmot.  GINKO is het ideale hulpmiddel om het aantal residu’s op de appels en peren te verminderen zonder de bestrijding van de fruitmot in gevaar te brengen.  De gepatenteerde dispenser van Shin etsu maakt dat de werking van GINKO gedurende 5 maanden gegarandeerd kan worden.  Feromoon verwarring alleen geeft echter geen garantie op de controle van de fruitmot.  Vandaar dat het GINKO pakket naast de dispensers tevens COMBO doppen omvat.  Enkel via COMBO doppen kan de populatie van de fruitmot in een perceel met feromoon verwarring worden opgevolgd en bijgestuurd.

GINKO verwart de mannelijke fruitmot

In de boomgaard lokken de vrouwelijke fruitmotten met seksferomonen de mannelijke partners.  Aangezien deze feromonen soort specifiek zijn, zullen enkel mannelijke fruitmotten worden aangetrokken.  Het soort specifieke feromoon geproduceerd door de fruitmot is het codlemone.
GINKO is een dispenser die het codlemone bevat.  Het uithangen van GINKO in de boomgaard veroorzaakt seksuele verwarring onder de mannelijke fruitmotten.  De mannelijke fruitmot in een boomgaard met GINKO is niet meer in staat de vrouwelijke partners te vinden.  Het codlemone vrij gezet door de GINKO dispensers overstijgt het signaal van de vrouwelijke fruitmotten.  Indien de paring niet plaatsvindt, zullen er ook geen nakomelingen zijn die de vruchten in de boomgaard beschadigen.  GINKO staat garant voor een verminderde fruitmot aantasting in de boomgaard.

GINKO : de geoptimaliseerde feromoon verwarring

De vrijzetting van het feromoon door de dispenser is afhankelijk van twee factoren: (1) de weerscondities en (2) de constructie van de dispenser.  Met betrekking tot het weer, zijn vooral de temperatuur en de wind van belang.  Hoge temperaturen en hoge windsnelheden verhogen de vrijzetting van het feromoon.  De uitdaging voor Shin Etsu (producent van GINKO) was de ontwikkeling van een dispenser die onafhankelijk van de temperatuur en de wind een constante afgifte garandeert.  Bovenstaande vereisten konden enkel behaald worden met een capillaire buis met wanden met een specifieke dikte en bestaande uit plastic met een welbepaalde permeabiliteit.  Het resultaat is een dispenser die een constante langdurige afgifte garandeert onafhankelijk van de weerscondities.  In boomgaarden met GINKO kan daarom de feromoon verwarring gedurende 5 maanden gegarandeerd worden.

ginko grafiek

Gecumuleerde afgifte van het codlemone door de GINKO dispenser.  Tijdstip van uithangen: 4 april (proef C.E.M.H. - Marsillargues, Frankrijk, 2000).

Kairomoon als leidraad voor ondersteunende behandelingen

Feromoon verwarring is een bestrijdingtechniek die bij een zeer lage fruitmot druk toelaat om het aantal chemische behandelingen tegen fruitmot te verminderen.  Bij een hoge fruitmot druk kan een goede controle echter niet garandeert worden.  Een goede efficiëntie kan tevens niet gegarandeerd worden onder klimaatsomstandigheden die optimaal zijn voor de ontwikkeling van de fruitmot.  Duitse en Zwitserse onderzoekers registreerden een falen van de feromoon verwarring tijdens de warme zomer van 2003.  In dergelijke gevallen zijn corrigerende bespuitingen noodzakelijk.  Vandaar dat de GINKO gebruiker een hulpmiddel wordt aangereikt onder de vorm van COMBO doppen.  In tegenstelling tot de gewone feromoon doppen bevatten COMBO doppen naast het codlemone tevens kairomoon.  Kairomoon is een aromatisch ester van peer.  De combinatie van het feromoon met het kairomoon maakt een val met COMBO doppen zeer aantrekkelijk voor de fruitmot.  De vangsten gedaan met behulp van de COMBO doppen geven een maat voor de aanwezige fruitmot populatie tijdens het seizoen in een perceel met feromoon verwarring.  Analoog aan de andere vallen, moeten ook deze vallen wekelijks gecontroleerd worden.  De alarmdrempel bevindt zich op 3 tot 5 motten per week.  Bij overschrijding is een corrigerende behandeling noodzakelijk.  De doppen moeten elke 2 maanden vernieuwd worden.

Richtlijnen bij het uitzetten van GINKO

Welke boomgaarden komen in aanmerking?
Boomgaarden met een minimum oppervlakte van 1 ha en een homogene beplanting.  De fruitmot druk in de boomgaard bepaalt het potentieel van GINKO.  Analoog aan de andere feromoon verwarringstechnieken kan de goede werking enkel gegarandeerd worden bij een infectiedruk <2%.

Wanneer worden de dispensers uitgehangen?
De feromoon verwarring veroorzaakt door GINKO werkt enkel wanneer deze preventief wordt ingezet.  De dispensers moeten eind april worden uitgehangen voor het verschijnen van de eerste vlinders/vluchten.  Eenmaal aangebracht werken de GINKO dispensers tot aan de oogst.

Richtlijn bij het uitzetten in de boomgaard
500 dispensers per ha homogeen uithangen in de boomgaard (500 dispensers GINKO = 104,5 g codlemone ~ 500 dispensers RAK3 ~ 1000 dispensers ISOMATE-CLR). De randen van de boomgaard hebben extra bescherming nodig.  In de buitenste twee kantrijen wordt daarom een dubbel aantal dispensers aangebracht.  De kopeinden van de rijen worden beschermd door 1 dispenser per boom uit te hangen in de eerste 2 bomen.  In rijen evenwijdig aan de richting van de heersende wind met hoge blootstelling aan de wind, wordt er extra bescherming aangebracht in de eerste 4 bomen.  Bij langwerpige percelen zijn tot 10% meer dispensers vereist om aan bovenstaande eisen te voldoen.
Een haag of houtkant aanwezig op de rand van het perceel en vrijstaande hoogstamfruitbomen in de omgeving van het perceel worden aanzien als een verhoogd risico voor fruitmot.  Het uithangen van extra dispensers in deze bomen en struiken verlaagt het risico voor fruitmot in het perceel.

Methode en tijdsduur

Installeer de dispensers in de bovenste helft van de boom.  De GINKO dispenser worden bevestigd rondom een scheut of bloemcluster.  Voor het uithangen kan men gebruik maken van een werktuig dat in het GINKO pakket zit en/of de plukwagen.  De tijdsduur bedraagt 2u30/ha.  Het uitzetten van op de plukwagen vergt evenveel tijd als het uitzetten met behulp van het werktuig.  Het uitzetten vanaf de grond zonder werktuig in nieuwe/jonge aanplantingen gaat iets sneller (2u).

Ondersteunende insecticide behandelingen
  1. fruitmot
    Ondersteun de feromoon verwarring met insecticiden behandelingen op risico momenten op basis van de waarschuwingen en de vangsten gedaan met de COMBO doppen.  Het aantal extra behandelingen is afhankelijk van de fruitmot druk in de boomgaard.  Houdt bij de keuze van de insecticiden altijd rekening met de antiresistentie strategie, alsook de efficiëntie van de middelen tegen andere plagen.
  2. andere vlinders (wintervlinder, winteruil, bladrollers,…)
    Controleer de boomgaard op de aanwezigheid van andere plagen en voorzie extra insecticide behandelingen indien nodig.  De insecten die extra aandacht vragen zijn: bladrollers, vruchtschilvreter, voorjaarsuil, wintervlinder en andere motten.  Het voornaamste deel van deze insecten kan reeds bestreden worden voor het einde van de bloei.  Een doordachte middelen keuze bij uw fruitmot bestrijding kan er voor zorgen dat u ook na de bloei afdoende beschermd bent tegen deze plagen.

 

U kan doorklikken op volgende link voor meer info over de COMBO doppen.
HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo