Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
Producten

Surround: start het perenbladvloseizoen met een schone 'klei'

Sinds een aantal jaren zijn een groot aantal perenboomgaarden in België wit in het begin van het seizoen. Het verschijnen van witte boomgaarden valt samen met de start van het groeiseizoen van de peer en spijtig genoeg ook met de start van de vermenigvuldiging van de perenbladvlo. Voor een goede bestrijding van de perenbladvlo moet vroeg gestart worden en het toepassen van Surround® is hiervoor één van de beste opties. De witte kleipartikels van Surround® maken niet alleen de boom wit, maar bestrijden ook de volwassen perenbladvlooien en maken de boom minder aantrekkelijk voor deze insecten. Ook al is een Surround®behandeling zeer effectief tegen perenbladvlo, toch mocht dit middel tot vorig jaar enkel worden toegepast als bescherming tegen zonnebrand. Dit verandert aangezien Surround® nu ook officieel erkend is als gewasbestrijdingsmiddel tegen perenbladvlo (erkenningsnummer 9824/B).

 

Actieve stof Surround®: Kaolin

Het onderzoek naar het gebruik van inerte stoffen als insecticide werd al gestart in het begin van de twintigste eeuw. In 1929 rapporteerde een Amerikaanse onderzoeker dat een behandeling met dergelijke stoffen een efficiëntie vertoonde tegen fruitmot. Het was echter pas in 1994 dat er van start werd gegaan met de effectieve ontwikkeling van een gewasbeschermingsproduct op basis van deze technologie. Surround® is het resultaat van een samenwerking tussen Amerikaanse onderzoekers en de firma Engelhard, één van de grootste producenten van kaolin in de wereld. De keuze van kaolin, een wit kleimineraal, werd gedaan op basis van enkele oriënterende studies die uitwezen dat de toepassing ervan resulteerde in de controle van insecten zoals perenbladvlo. Het type kaolin dat werd geselecteerd laat het nodige licht en gas door voor fotosynthese en reflecteert tevens ultraviolet en infrarood licht. De kaolin in Surround® werd door de firma Engelhard zodanig bewerkt dat deze witter is dan de orginele delfstof en zuiverder omdat de aanwezige zware metalen werden verwijderd. Het eindproduct is een fijn wateroplosbaar poeder dat 95% kaolin bevat.

Werkingsmechanisme

Na een behandeling met Surround® ligt er op de plant een witte beschermende laag op takken, bladeren en vruchten. De witte bescherm laag werkt op verschillende wijzen tegen de perenbladvlo. De kleine kleipartikels hechten zich aan insecten wanneer deze in contact komen met de boom. Dit irriteert de insecten en verdrijft hun van de boom. De perenbladvlo wordt ook minder vitaal doordat deze veel energie verliest met het trachten te verwijderen van de partikels. Daarnaast vinden insecten bomen met kaolin minder aantrekkelijk voor voeding en het leggen van eieren. De witte film heeft geen negatief effect op de groei van de boom. In tegendeel, onderzoek heeft uitgewezen dat Surround® de netto fotosynthese bevordert en de witte film beschermt de boom ook tegen hogere temperaturen en intensere zonneschijn. Deze bescherming tegen stress zorgt tevens voor gladdere peren.

Efficiëntie van Surround®

Ter illustratie van de efficiëntie van Surround® worden hier de resultaten weergegeven van de proeven die werden uitgevoerd voor het behalen van de registratie als gewasbeschermingsmiddel. Naast de gemiddelde werking van alle proeven op de eileg en de volwassenen, zijn de resultaten weergegeven van een proef uitgevoerd in 2011 bij pcfruit. Deze proef illustreert de werking van één enkele behandeling van Surround® en dit in vergelijking met een synthetisch pyrethroïde. De efficiëntie van de Surround®behandeling uitgevoerd op 8 februari evenaarde deze van het synthetisch pyrethroïde wanneer gekeken werd naar de werking op de volwassen perenbladvlooien. Bij de tellingen van de eileg scoorde Surround® beduidend beter dan het pyrethroïde. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij het volgen van het normale advies voor Surround® (1x 30 kg/ha gevolgd door 2x 20 kg/ha) de efficiëntie nog hoger zou gelegen hebben. In totaal werden 12 proeven uitgevoerd in het kader van de registratie van dit product en in deze 12 proeven kwam Surround® steeds als beste uit de vergelijking met andere middelen die kunnen worden ingezet in het begin van het seizoen.

tabel werking surround

Tabel 1: Gemiddelde efficiëntie behaald in de 12 registratieproeven.

grafiek efficiëntie surround

Figuur 1: Efficiëntie Surround® versus synthetisch pyrethroïde op volwassen perenbladvlooien 2 en 8 dagen na behandeling.

 

grafiek evolutie aantal perebladvlooien

Figuur 2: Evolutie van het aantal eieren geobserveerd na behandeling op 8 februari.

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo