Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
Links

 

De Beroepswerking van de Boerenbond is de grootste en belangrijkste Vlaamse beroepsorganisatie voor de agrarische ondernemer. Boerenbond concentreert zich op de belangenbehartiging voor boeren en tuinders. Dit gebeurt door studiewerk, advies aan de beleidsverantwoordelijken, politieke vertegenwoordiging en deelname aan overlegorganen en acties.

 

Het Algemeen Boerensyndicaat is de tweede grootste landbouworganisatie in Vlaanderen en is in de eerste plaats een syndicaat dat ervoor zorgt dat de belangen van haar leden zo goed mogelijk verdedigd worden. Het ABS is politiek neutraal.

 

Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw vzw wil via communicatie en informatie een correct en genuanceerd beeld van de Vlaamse land- en tuinbouw tonen. Op die manier wil het werken aan de maatschappelijke aanvaarding van de sector. Daarnaast wil de organisatie ook de land- en tuinbouwers aanmoedigen om zelf aan hun imago te werken.

 

Bodemkundige Dienst van België is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling voor landbouw, tuinbouw en milieu in de breedste zin van het woord.

Spuithulp

Deze interactieve webtool wil alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen een antwoord bieden op concrete vragen betreffende:

- Spuittechniek (type spuittoestel, doptype en-grootte, druk, rijsnelheid, spuitvolume)
- Product
- Bufferzone langs waterloop

Arvesta

 

ARVESTA is marktleider in de toelevering aan de Belgische land - en tuinbouw en heeft de grootste winkelketen voor tuin, dier en bakplezier.

 

 

De Groep ARVESTA stelt momenteel 1.600 mensen tewerk. Samen realiseren we een omzet van meer dan 1 miljard euro per jaar. Met deze omzet behoort ARVESTA tot de 100 grootste Belgische bedrijven.

De Groep ARVESTA zelf telt 45 bedrijven in België en in het buitenland.

 

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo