Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
Links

 

De taak van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen omvat, enerzijds het uitvoeren van demonstratieproeven, anderzijds het organiseren van voorlichting. De realisatie is in handen van de instanties die in Vlaanderen actief zijn in de respectievelijke teelten. Het LCG staat in voor de coördinatie.

 

Proefcentrum fruit wil voor de fruitteelt toegevoegde waarde creëren door toegepast wetenschappelijk onderzoek en proeftuinwerking, door kennisgaring, kennisoverdracht en diensten en dit rekeninghoudend met de maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet wordt gesubsidieerd door de suikerfabrikanten (sinds 1932), door de bietentelers (sinds 1968) en, naargelang de onderzoekscontracten, door de regionale Ministeries van Landbouw en via contracten voor derden. Bij de oprichting van het KBIVB in 1932 werd door de leden als doelstelling de verbetering van de suikerbietenteelt vooropgesteld door de studie van de beste productiecondities en van de economische achtergrond van de problemen in de bietenteelt.

  

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo