Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
Links

 

Vanaf 1 januari 2014 werd elke Europese land- en tuinbouwer verplicht de basisprincipes van IPM toe te passen. IPM staat voor ‘Integrated Pest management’ of ‘geïntegreerde gewasbescherming’.  Hierbij worden alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd toegepast zodat schade aan planten onder de economische schadedrempel wordt gehouden.

 Onlangs werden de IPM praktijkgidsen voor de verschillende teelten gepubliceerd door het ministerie.Klik hier om deze te raadplegen.

 

In België geregistreerde producten kan u consulteren op Fytoweb van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. Hier vindt u eveneens informatie over de erkende gebruiken, gebruiksdosissen en wacht- termijnen. Daarnaast kan u op deze site ook informatie vinden betreffende de Belgische wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen.

 

Vlaamse Landmaatschappij investeert in de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk gebied.  Als Vlaams overheidsagentschap voert de VLM kleine en grote projecten uit die het platteland bruisend houden en die het er aangenaam wonen, werken en recreëren maken.

 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft als opdracht te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Het FAVV, ook wel Voedselagentschap genoemd, is een vrij jonge organisatie.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Landbouw en Visserij.

 

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo