Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
Producten

Denk aan Kwaliteit. Denk aan SmartFresh™

Voordelen van de SmartFresh technologie
  • Behoud van smaak, achtergrondkleur en hardheid
  • Voorkomt scald en vettigheid
  • Minder uitval en een lager gewichtsverlies tijdens de bewaring
  • Minder blutsen bij het sorteren
  • Energiebesparing

Wat is het SmartFresh Kwaliteitssysteem?

Sinds de eerste proef op appels in 1997 wordt het SmartFresh Kwaliteitssysteem beschouwd als de meest belangrijke vooruitgang in de fruitteelt. Het biedt de fruittelers en -vervoerders de mogelijkheid om de net geplukte kwaliteit van hun fruit en groenten te behouden van opslag, transport tot winkelrek bij de consument.

SmartFresh Kwaliteitssysteem is wereldwijd erkend als een belangrijk middel om het beheer van kwaliteit van fruit te verbeteren.

SmartFresh technologie beheert succesvol de rijping van fruit en groenten door de natuurlijke substantie ethyleen gedurende opslag en transport te controleren. Ethyleen zet aan tot rijping en verrotting bij de meeste groenten- en fruitsoorten. In sommige gevallen veroorzaakt het belangrijke opslagproblemen die zelfs tot verrotting en verspilling van een hele opslagplaats kunnen leiden. 
SmartFresh Kwaliteitssysteem vermindert verspilling en bewaart textuur, hardheid, smaak en uiterlijk van fruit door het afweren van negatieve ethyleeneffecten.

Werkwijze

SmartFresh technologie's actieve ingrediënt, 1-methylcyclopropene (1-MCP) is gelijkaardig in structuur aan het natuurlijk voorkomend ethyleen. Deze overeenkomst laat SmartFresh-technologie toe om in te werken op de ethyleenreceptoren van het fruit. De SmartFresh-technologiebereiding is een suikergebaseerd poeder formulatie, die in water wordt opgelost bij het begin van de fruitopslag. De 1-MCP wordt in de bewaarkamer vrijgemaakt en werkt dan in op de receptoren om ze tijdelijk te blokkeren totdat het fruit uit de opslagplaats of de gekoelde omgeving wordt gehaald. Op kamertemperatuur worden nieuwe ethyleenreceptoren ontwikkeld en de rijping verloopt normaal. De toepassing is biologisch afbreekbaar en er is geen SmartFresh-technologie meer aanwezig wanneer de toepassing voltooid is.

Sinds 2011 is SmartFresh ook erkend op peer

SmartFresh op peer = verbeterd uitstalleven en bewaring

SmartFresh vertraagt net als bij appel de rijping van de vruchten.  Dit resulteert in een beter/langer uitstalleven van de vruchten en langduriger behoud van kwaliteit tijdens de bewaring.  Niet alle peren zijn echter geschikt voor een SmartFresh-behandeling. In onderstaand overzicht worden al de voordelen alsook de beperkingen van SmartFresh op peer besproken.  

SmartFresh remt de rijping van peren… maar de peren moeten narijpen

Een SmartFresh-toepassing inactiveert de rijpingssensoren van de vruchten. De rijpingssensoren reageren daardoor niet meer op het rijpingshormoon ethyleen.  In tegenstelling tot appel, mag bij peer de rijping echter niet volledig worden stilgelegd. Peren worden door de consumenten zowel hard als zacht geconsumeerd. Ook peren behandeld met SmartFresh moeten aan deze voorwaarden voldoen. Vandaar dat de dosis SmartFresh toegepast op peer verschilt van deze van appel. Om de verdere rijping tijdens uitstal te garanderen worden ook beperkingen opgelegd met betrekking welke peren wel en niet geschikt zijn voor een SmartFresh-behandeling. Er worden geen Smartfresh- behandelingen uitgevoerd op peren tijdens het eerste deel van het plukvenster opgesteld door het VCBT. Verder moeten de peren een maximale hardheid hebben van 6,5 en een minimale brixwaarde van 11,5. 

SmartFresh verbetert de bewaring… maar is geen oplossing voor alle bewaarproblemen

Omdat SmartFresh de rijping vertraagt van de peren, zijn deze ook beter te bewaren. Tijdens het bewaarseizoen 2011-2012 betekende dit vooral dat peren behandeld met SmartFresh minder vlug geel werden en minder vlug scald vertoonden. Afhankelijk van de herkomst van de peren kan er gesteld worden dat het begin van het optreden van deze symptomen minstens 2 maanden werd uitgesteld en indien deze symptomen optraden minder erg waren dan bij onbehandelde peren. Een bijkomend voordeel is het verminderde vochtverlies dat wordt opgetekend bij SmartFresh-peren. Al deze redenen maken SmartFresh-peren uiterst geschikt voor de lange bewaring.  Hierbij mag echter niet vergeten worden dat de rijping van de peren niet volledig wordt stilgelegd en ook deze peren goed moeten worden opgevolgd tijdens de bewaring. SmartFresh alleen garandeert geen langere/betere bewaring. Alle factoren die een invloed hebben op de bewaring van de peren moeten in rekening gebracht worden. De belangrijkste is de rijpheid van de peren bij inslag. Vandaar dat er niet alleen beperkingen zijn aangaande de maximale hardheid van de peren geschikt voor SmartFresh, maar ook een minimale hardheid van 5.

SmartFresh zorgt voor flexibiliteit… maar vraagt ook voor meer planning

Zoals eerder aangehaald, vertraagt SmartFresh de rijping en dit niet alleen tijdens de bewaring maar ook tijdens uitstal. De kwaliteit van SmartFresh-peren gaat daardoor minder snel achteruit eens de frigo geopend wordt. Dit geeft de teler flexibiliteit bij de afzet en verkoop van zijn peren. Een bijkomend voordeel betreft de vermindering van schade tijdens de sortering. De typische zwarte strepen en vegen die tot uiting komen na sortering zijn beduidend minder bij SmartFresh-peren. Ook dit komt de verkoop van deze peren ten goede. De verminderde sorteerschade heeft waarschijnlijk te maken met de verlaagde metabolische activiteit van de peren. Deze verlaagde metabolische activiteit heeft nog andere gevolgen voor SmartFresh-behandelde peren. Omdat er wijziging plaatsvindt van de fysiologische toestand van de peren, is er een aangepast ULO bewaarprotocol voor SmartFresh-peren en mogen enkel peren met een hardheid van minimaal 5,5 in ULO bewaard worden. Het voornaamste verschil met de normale ULO bewaarcondities is de wachttijd vooraleer de zuurstofdaling mag worden ingezet. Deze bedraagt 9 weken na het uitvoeren van de SmartFresh-behandeling. Voor meer details aangaande het te volgen bewaarprotocol kan u steeds contact opnemen met uw fytohandelaar. Voor peren met een hardheid lager dan 5,5 is SmartFresh enkel mogelijk in combinatie met gewone bewaring. Alle bovenstaande voordelen gelden echter ook voor deze peren met een mindere hardheid. Dat maakt dat ook peren met een lagere hardheid behandeld met SmartFresh bewaard in normale bewaring gezien kan worden als een waardig alternatief voor de ULO bewaring van dezelfde peren.

Kwaliteitsvergelijking SmartFresh

    

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo