Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
Producten

Veiligheid

Voorbereiding

Het spuittoestel afstellen

Kies de juiste dop in functie van de spuitdruk en het te spuiten volume (l/ha).

 

Controleer voor het spuiten alle filters, leidingen, doppen, enz. Vervang lekkende doppen en herstel defecten.

Voer een kalibratie uit van boomgaardspuit of spuitboom. 

Vullen van het spuittoestel

Vermijd bij het vullen van het spuittoestel elk contact tussen de spuitoplossing en de waterbron (gebruik een terugslagklep). Voorkom dat de tank overloopt.

 • Gebruik steeds de aanbevolen dosis aangegeven op het etiket.
 • Bereken de te bespuiten oppervlakte (hou rekening met bufferzones) en meet het benodigd product nauwkeurig af (met maatbeker of weegschaal). (land- en tuinbouw)
 • Maak gebruik van een vulkorf of vultrechter.
 • Spoel lege verpakkingen en maatbekers en voeg het spoelwater bij de spuitoplossing.
 • Laat zegels aan de verpakkingen en spoel deze mee.
 • Vermijd het vullen op een verharde oppervlak, tenzij er opvang is voorzien.
 • Verzamel de lege verpakkingen en breng ze jaarlijks naar een Phytofar Recovery verzamelpunt.
Het spuitproces

Voorkomen van drift

Respecteer de bufferzones zoals vermeld op het etiket

Neem driftreducerende maatregelen:

 • gebruik anti-drift doppen
 • spuit onder de juiste druk volgens het doptype (land- en tuinbouw)
 • controller de spuithoogte (sluit overbodige doppen af),
 • spuit bij lage drukken (5-8 bar) (fruitteelt)
 • plant hagen aan of maak gebruik van windschermen (fruitteelt)
 • vermijd spuiten bij hoge windsnelheden, hoge temperaturen of lage relatieve vochtigheid
 • spuit bij voorkeur 's morgens voeg of 's avonds laat.

Voorkomen van puntvervuiling

Respecteer de 3 meter brede spuitvrije zone t.o.v. niet te behandelen zones (bermen, wegen, beken, grachten, enz.) (fruitteelt)

Respecteer de wettelijke 1 meter brede spuitvrije zone t.o.v. niet te behandelen zones (bermen, aangrenzende percelen, wegen, grachten, enz.) (land- en tuinbouw)

Spuit nooit de beekranden.

Hou rekening met het weer en voorkom het spuiten vlak voor een regenbui. Sluit de doppen af op de wendakker of op de weg tijdens het draaien. Spuit geen hagen op de perceelgrenzen.

Spoelen van het spuittoestel

Rest- en spoelwater vormen een groot risico voor puntvervuiling. Wanneer deze terechtkomen op een verhard oppervlak, spoelen ze af naar de sloot of riolering. Zo komen ze gemakkelijk in het oppervlaktewater terecht. Bij zuivering van dit water worden gewasbeschermingsmiddelen er moeilijk uitgehaald. Correct spoelen is dus van groot belang om gewasbeschermingsmiddelen uit de oppervlaktewater te houden. Spoel bij voorkeur in het veld of op een onverhard oppervlak.

Spoelen in het veld

Om goed te kunnen spoelen in het veld moet het spuittoestel uitgerust zijn met een schoonwatertank van minstens 10% van het spuittankvolume.  

Spoel de spuittank in 3 stappen (enkel zo wordt een voldoende verdunning bekomen) en rijd het spoelwater versneld uit over het behandelde perceel.

Reinig de buitenkant van het spuittoesel met een hogedrukspuit in het veld.

 

Spoelen op het erf

Spoel enkel op een verhard oppervlak indien dit voorzien is van een gescheiden opvang voor spoel- of reinigingswater. Dit opgevangen water dient dan verwerkt te worden (erkende firma, Sentinel, biozuivering).

Spoel met zo weining mogelijk water, gebruik bij voorkeur een hogedrukreiniger.

Waarom al die moeite?

2 druppels van een gewasbeschermingsmiddel kunnen voldoende zijn om een meer te verontreinigen van 1 ha en 1 m diep. Eens middelen aanwezig zijn in het water, zijn ze er moeilijk uit te halen.

Het is ieders verantwoordelijkheid om correct met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan. Indien te hoge concentraties van een bepaalde actieve stof in het water gemeten worden, dan zal dit product van de markt verdwijnen. Het is echter van groot belang dat er voldoende middelen op de markt aanwezig blijven om de consument kwalitatief hoogstaande en veilige producten te kunnen aanbieden.

De aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het water maakt de productie van drinkwater een moeilijk en duur proces.

Bron:

             

         

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Bron foto's: TOPPS, ADLO, Landwirtschaftskammer, Nordrhein Westfalen, Delvano, Comité regional PHYTO, Hardi, Phytofar

Tot 95% van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen gebeurt tijdens het voorbereiden van de oplossing.

90% hiervan gebeurt via de handen. Handschoenen en een overall zijn de minimum uitrusting.

Bij gebruik van bepaalde middelen is ook het dragen van een masker en/of bril aangewezen.

Tips

 • Vermijd overschotten, bereken vooraf hoeveel spuitvloeistof je nodig hebt.
 • Spuit en spoel nooit in de omgeving van wateroppervlakken, riolen of op verharde oppervlakten zonder gescheiden opvang.
 • Vermijd dat gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in oppervlaktewater.
 • Gebruik driftreducerende doppen.
 • Spoel zoveel mogelijk in het veld.
 • Volg altijd de 'Code Goede Landbouwpraktijken'.

 

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo