tiny's staging testing

testing block 1

t
When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on
tiny
tiny tiny

Bestemming van landbouwgrond wijzigen of landbouwgrond braakleggen

Het is nuttig dat een stuk landbouwgrond regelmatig van bestemming verandert of braak wordt gelegd. Dat is goed voor de bodemsamenstelling en leidt tot bodemverbetering. Altijd dezelfde gewassen telen op hetzelfde stuk grond verarmt de bodem en leidt tot een minder goede oogst.

Braakleggen wil niet zeggen dat het stuk grond volledig braak moet liggen of dat er geen enkele teelt of activiteit kan gebeuren. U kunt van de gelegenheid gebruikmaken om bepaalde voedergewassen in te zaaien.

Als de overheid een bestemmingswijziging oplegt, kan de eigenaar of de gebruiker van de landbouwgrond daar financiële schade van ondervinden. In dat geval hij respectievelijk een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie aanvragen bij de Vlaamse Landmaatschappij.

U kan uw dienstencheques bestellen via uw Beveiligde Zone, via de Sodexo app, via uw Belfius of KBC bankapp, of met een overschrijving van het juiste bedrag voor het aantal gewenste cheques naar de rekening van Sodexo. We overlopen deze verschillende mogelijkheden.

U kan uw dienstencheques bestellen via uw Beveiligde Zone, via de Sodexo app, via uw Belfius of KBC bankapp, of met een overschrijving van het juiste bedrag voor het aantal gewenste cheques naar de rekening van Sodexo. We overlopen deze verschillende mogelijkheden.`

U kan uw dienstencheques bestellen via uw Beveiligde Zone, via de Sodexo app, via uw Belfius of KBC bankapp, of met een overschrijving van het juiste bedrag voor het aantal gewenste cheques naar de rekening van Sodexo. We overlopen deze verschillende mogelijkheden.

tibe

U kan uw dienstencheques bestellen via:

  • uw Beveiligde Zone, via de Sodexo app,

  • via uw Belfius of KBC bankapp,

  • of met een overschrijving van het juiste bedrag voor het aantal gewenste cheques naar de rekening van Sodexo.

We overlopen deze verschillende mogelijkheden.

Arvesta Belgium BV, division Hermoo
Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele (Leuven) (Belgique)
BTW BE 0734.562.390
RPR Louvain
hermoo@hermoo.be