SmartFresh, een gevestigde waarde in de bewaring van uw fruit!

Sinds 2005 verzorgt Hermoo de toepassingen van SmartFresh op appel en peer over heel België. SmartFresh is een na-oogstbehandeling om de kwaliteit van het fruit gedurende de bewaarperiode te behouden.

Wilt u uw appelen of peren met SmartFresh te behandelen of wenst u meer informatie? Bel of mail één van onze experten:

  • Roel Jacobs - roel.jacobs@hermoo.be - 0477 89 28 02

  • Hendrik Mercken - hendrik.mercken@hermoo.be - 0496 91 08 39

  • Bureel - 011 70 57 71

Hoe werkt SmartFresh?

Om te weten hoe SmartFresh werkt, moeten we eerst weten hoe de rijping van fruit zijn gang gaat gedurende de bewaring. Vruchten rijpen onder de invloed van ethyleen. Een ethyleenmolecule kan zich binden op een receptor in de schil van het fruit (figuur 1), hierdoor wordt in de vrucht een proces gestart waardoor er meer ethyleen geproduceerd zal worden en meer receptoren.

Figuur 1: Ethyleenmoleculen binden op de ethyleenreceptoren van de vrucht en activeren zo het rijpingsproces.

Door de toenemende hoeveelheid ethyleen, wordt ook de rijping van het fruit geactiveerd, dit kan je merken door afnemende hardheid, vergeling, vettigheid, etc. Om dit proces tijdelijk stop te zetten, kan er SmartFresh toegepast worden in een koelcel. De molecule die tijdens een SmartFreshbehandeling in gasvorm in de koelcel wordt verspreid, 1-methylcyclopropeen (1-mcp), heeft een gelijkaardige vorm als ethyleen, waardoor deze molecule de plaats van ethyleen in een receptor kan blokkeren (figuur 2).

Figuur 2: Doordat SmartFreshmoleculen een gelijkaardige structuur hebben als de ethyleenmoleculen, kunnen ze de ethyleenreceptoren blokkeren, waardoor het rijpingsproces niet verder geactiveerd wordt.

Doordat er op deze receptor geen ethyleen bindt, wordt binnen de vrucht ook geen signaal gegeven om meer ethyleen en receptoren te gaan produceren, waardoor ook het rijpingsproces niet verder geactiveerd wordt.

SmartFresh maakt het mogelijk om jaarrond vers en lekker fruit van eigen bodem te voorzien voor heel het Belgische publiek.
Nele Eevers
Technisch Adviseur

Wat is het effect van SmartFresh op fruit?

Doordat SmartFresh het rijpingsproces van appels en peren tijdelijk sterk vertraagt, gaan behandelde vruchten ook veel beter hun hardheid behouden en minder ethyleen produceren dan onbehandeld fruit. Natuurlijk is dit de theorie achter de behandeling, we weten allemaal dat de praktijk niet altijd zo rechtlijnig is. In de praktijk zijn we met fruit sterk afhankelijk van het weer. Ieder jaar is het weer anders, dus ieder jaar is het fruit anders, maar is de werking van SmartFresh dan ook ieder jaar anders? Neen! Door onze lange ervaring en de uitgebreide analyse van vruchtstalen die we bij elke behandeling doen, kunnen we de werking van de behandelingen goed evalueren over de verscheidene jaren. We tonen jullie dan ook graag de resultaten van 2016, 2017, 2018 en 2019. 2016 was een uitermate nat jaar, met weinig zon. In 2017 was er zware vorstschade na vorst in de bloei van de appel. In 2018 en 2019 hadden we dan weer uitzonderlijk lange periodes van extreme hitte en droogte. Doordat deze 4 jaren zo extreme verschillen vertoonden, is het interssant om de werking van SmartFresh in deze 4 jaren eens te vergelijken.
Een belangrijkste factor die we steeds evalueren, is de hardheid van het fruit (Figuur 3 en 4).

Figuur 3: De gemiddelde hardheden (± st.dev.) van de peren op moment van oogst (geel), van onbehandelde peren na 10 dagen uitstal op 21°C (rood) en van met SmartFresh behandelde peren na 10 dagen uitstal op 21°C (groen).
Figuur 4: De gemiddelde hardheden (± st.dev.) van de appels op moment van oogst (geel), van onbehandelde appels na 10 dagen uitstal op 21°C (rood) en van met SmartFresh behandelde appels na 10 dagen uitstal op 21°C (groen).

De evaluatie van de hardheid gebeurt op vlak van 3 stalen: 1) Oogst (geel): zijn de appels en peren de dag na de behandeling met SmartFresh wanneer ze nog de oorspronkelijke hardheid hebben van bij de pluk; 2) Controle (rood): zijn de appels en peren die niet behandeld werden met SmartFresh na een uitstaltest (10 dagen bij 21°C); 3) SmartFresh (groen): zijn de appels en peren die behandeld werden met SmartFresh na een uitstaltest (10 dagen bij 21°C). We zien in deze figuren dat de hardheden van het fruit op het moment van de oogst (geel) ieder jaar ongeveer gelijk zijn. Dit is natuurlijk logisch daar het fruit een bepaalde hardheid heeft wanneer het rijp is en dit één van de parameters is om aan de pluk te beginnen. Wanneer we echter kijken naar de hardheden van het onbehandelde fruit na de uitstaltest (rood), dan zien we duidelijke verschillen over de vier jaren. Vooral de verschillen tussen 2018 en 2019 zijn frappant. Dit waren immers gelijkaardige jaren met enorme droogte en hitte en toch reageren de vruchten in 2018 aanzienlijk slechter dan die in 2019. De belangrijkste conclusie die we echter kunnen trekken uit deze figuren, zijn de consistent goede hardheden van het fruit dat met SmartFresh behandeld werd (groen). Ongeacht het jaar en de toestand van het onbehandelde fruit, halen we met fruit dat behandeld werd met SmartFresh en vervolgens uitgestald, gelijkaardige hardheden als het fruit op het moment van de oogst.
Daarnaast gaat SmartFresh ook een sterke remming op Scald, Gloeosporium en bederf geven in appel, alsook sorteerschade en het verlies van de groene achtergrondkleur in peer voorkomen (Figuur 5)!

Vergelijking van Conference peren die behandeld werden met SmartFresh (links) en onbehandelde peren (rechts).

De consistentie van de resultaten die behaald worden met SmartFresh is het grote pluspunt van deze behandeling, het bezorgt ú immers de gemoedsrust dat uw fruit beter bewaard wordt en geen significant kwaliteitsverlies ondergaat in de bewaarperiode!

Arvesta Belgium BV, divisie Hermoo
Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele (Leuven) (België)
BTW BE 0734.562.390
RPR Leuven
hermoo@hermoo.be